Ajankohtaista | Kirje lapselle ja nuorelle | Perhekoti Veerala | Lastenkoti Veera | Yhteystiedot | Temakotien esite

Lastenkoti Veera

Koti huostaanotetuille, pitkäaikaista sijaishoitoa ja erityishoitoa tarvitseville lapsille ja nuorille.

Palvelujen tuottaja ja toiminnan aloitus
Lastenkoti Veera Järvenpäässä on Temakodit Oy:n lasten ja nuorten yksikkö. Lastenkoti Veera on aloittanut toimintansa 11/2007 ja saanut toimintansa vakiinnutettua hyvin. Toiminta laajentui kesällä 2013, jolloin erityisyksikön rinnalle perustettiin nuorten yksikkö, joka nykyisin toimii erityisyksikköresurssilla.


Lastenkoti Veeran lasten erityisyksikkö

Korjaavaa ja eheyttävää toimintaa
Lastenkoti Veeran lasten erityisyksikön hoitavana ajatuksena on korjaava ja eheyttävä hoito arjen sääntöjen ja rakenteiden tukemana.

Vahvalla omahoitajuudella lapsi saa korjaavia ja eheyttäviä kokemuksia. 0mahoitajasuhde on ammatillinen kiintymyssuhde, jossa aikuisen tehtävä on tarjota omahoidettavalleen huolenpitoa, turvallisuutta, luotettavuutta ja jatkuvuutta. Omahoitajat toimivat työpareina jaksamisen ja ammatillisen kehittymisen takaamiseksi. Jokaiselle lapselle nimetään kaksi omahoitajaa.

Lastenkodin henkilökunnan psykiatrinen osaaminen lähtee lasten problematiikan ymmärtämisestä ja tähän saadaan tukea omasta lasten- ja nuorten psykiatrisesta konsultaatiosta sekä tiivistä yhteistyöstä hoitotahojen kanssa. Henkilökunnan koulutuksissa painotetaan kiintymyssuhdekoulutusta.

Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jota tarkistetaan yhdessä sosiaalityöntekijän, lapsen ja vanhempien kanssa 2-4 kertaa vuodessa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmien tekemiseen sekä raportointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Yhteistyö sijoittajakuntien sosiaalityöntekijöihin sekä vanhempiin pyritään saamaan mahdollisimman tiiviiksi ja toimivaksi.

Lastenkodissa toimitaan lastensuojelulain rajoittamistoimenpiteiden mukaan tarvittaessa. Lastenkodilla on sijoitus-, hoito- ja jälkihuoltoprosessikuvaukset suunniteltuna.

Lastenkodin yhteisten retkien ja matkojen muodossa opettelemme erilaisten kulttuurien ja erilaisten kasvu- ja olosuhteiden ymmärtämistä. Yhteiset matkat ja retket ovat hoidollisesti intensiivisiä, kun lapset ja aikuiset ovat yhdessä 24h/vrk.

Asiakkaat
Lastenkoti Veeran lasten erityisyksikössä on 7 paikkaa. Asiakkaaksi tulevien lasten toivotaan olevan alle 12 v. tullessaan, jotta kiintyminen/kiinnittyminen on mahdollista. Sijoituksen kesto voi olla 18 ikävuoteen asti ja sen jälkeen on mahdollisuus jälkihuoltoon.

Henkilökunta
Lastenkodin lasten erityisyksikkö on profiloitunut erityisyksiköksi, joten henkilökuntaa on 9/7 =1,3. Näin laadukas sijaishuolto on mahdollista ja omahoitajuus voi toteutua. Ohjaajien koulutustaso on pääsääntöisesti sosiaali- tai terveydenhoitoalan opistotasoinen tutkinto sekä työkokemusta lasten suojelusta tai lasten- ja nuorten psykiatrisesta hoidosta painotetaan.

Tilat
Lastenkoti Veeran kodinomaiset toimitilat sijaitsevat 600 neliön omakotitalossa noin 1,5 km Järvenpään keskustasta. Kaupungin monipuoliset palvelut, koulut ja harrastusmahdollisuudet ovat lastenkodin käytettävissä.

Jokaisella lapsella on oma huone, jossa on peruskalustus. Lapset saavat itse sisustaa huoneensa yhdessä omahoitajiensa kanssa, jotta kotiutuminen olisi mieluisampaa. Sisäänkäyntikerroksessa on keittiö-ja ruokailutila, oleskeluhuone, toimistotila, kaksi lasten huonetta ja kaksi wc/suihkutilaa (henkilökunnan ja lasten). Yläkerrassa on 5 lasten huonetta ja oleskelutila ja wc/suihkutila. Alakerrassa on lasten harrastustilat ja henkilökunnan sosiaalitilat.

Lastenkodin erityisyksikön ja nuorten erityisyksikön yhteiskäytössä on saunatilat sekä neuvotteluhuone.

Ulkopihalla on lapsille vapaa-ajanviettoon mm. trampoliini, leikkipaikka sekä muita ulkoleikkivälineitä. Ulkoillessa käytämme myös lähellä olevia kaupungin leikkipuistoja ja kenttiä.


Lastenkoti Veera/Lasten erityisyksikkö
Röynänkatu 3
04400 JÄRVENPÄÄ
Puh. 050 381 3100, fax. (09) 271 5156
Sähköposti: lastenkotiveera.lapset@temakodit.fi

Paikkatiedustelut:
Vastaava ohjaaja Laura Kauppi p. 050 472 7088, sähköposti: laura.kauppi@temakodit.fi


Lastenkoti Veeran nuorten erityisyksikkö

Toiminta
Nykyisten Lastenkoti Veerassa sijoituksessa olevien lasten kasvaminen nuoruusikään toi tarpeen toiminnan kehittämiselle ja laajentamiselle toisella osastolla. Nuorten yksikön toiminnan tavoitteena on nuoren itsenäistymiskehityksen, itsenäistymiseen liittyvien asumistaitojen, oma-aloitteisuuden, vastuullisuuden ja oman kontrollikyvyn harjoittelu aikuisen tukemana. Nuoria kannustetaan ja ohjataan yksilöllisesti itsenäiseen elämään.

Nuorten erityisyksikön keskikerros toimii portaittaisena siirtymänä niille nuorille, jotka ovat jo osittain kuntoutuneet Lastenkoti Veerassa, ovat yläkouluikäisiä, mutta tarvitsevat edelleen vahvaa hoitoa ja tukea.

Keskikerroksessa on neljä nuorten huonetta, yhteinen olohuone, keittiö ja yhteiset saunatilat ja kodinhoitotilat. Keskikerroksesta tavoitteena on siirtyminen ikätasoisesti asumisharjoitteluun ja jälkihuoltoon alakertaan.

Alakerrassa on asumisharjoittelu - ja itsenäistymisyksikkö kolmelle nuorelle. Nuorilla on alakerrassa omat huoneet, yhteinen olohuone ja keittiö, kodinhoitotilat ja yhteiset saunatilat lastenkodin kanssa.

Asiakkaat
Nuorten erityisyksikössä on 7 paikkaa. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti Lastenkoti Veeran lasten erityisyksiköstä siirtyvät yläkouluikäiset nuoret sekä Perhekoti Veeralasta asumisharjoitteluun tai jälkihuoltoon siirtyvät nuoret. Nuori voi tulla myös suoraan asiakkaaksi nuorten yksikköön asumisharjoitteluun tai jälkihuoltoon. Nuorella on 18 vuotta täytettyään mahdollisuus jäädä halutessaan jälkihuoltoon, jolloin asuminen jatkuu joko nuorten yksikössä tai omassa asunnossa. Jälkihuollosta sovitaan sijoittavan kunnan kanssa jälkihuoltosopimuksella. Jälkihuoltoon tulevalle nuorelle tehdään jälkihuoltosuunnitelma.

Henkilökunta
Henkilökuntaa 8 osaston ollessa samassa rakennuksessa erityisyksikön kanssa.Työryhmän tukena on säännöllinen ryhmätyönohjaus ja tarvittaessa lasten- ja nuorten psykiatrinen konsultaatio sekä henkilökohtainen työnohjaus.Työryhmällä on käytettävissään psykiatrian erikoissairaanhoitaja/perheterapeutti konsultatiivisesti.

Toimintaympäristö
Lastenkoti Veeran nuorten yksikön kodinomaiset toimitilat sijaitsevat 300 m² omakotitalossa noin 1,5 km Järvenpään keskustasta. Kaupungin monipuoliset palvelut, koulut ja harrastusmahdollisuudet ovat lastenkodin käytettävissä


Lastenkoti Veera/Nuorten erityisyksikkö
Röynänkatu 3
04400 JÄRVENPÄÄ
Puh. 050 323 6011, fax. (09) 271 5156
Sähköposti: lastenkotiveera.nuoret@temakodit.fi

Paikkatiedustelut:
Vastaava ohjaaja Laura Kolehmainen puh. 050 570 3104, sähköposti: laura.kolehmainen@temakodit.fi