Ajankohtaista | Kirje lapselle ja nuorelle | Perhekoti Veerala | Lastenkoti Veera | Yhteystiedot | Temakotien esite

Perhekoti Veerala

Ammatillinen perhekoti huostaanotetuille, pitkäaikaista sijaishoitoa tarvitseville lapsille.

Palvelujen tuottaja ja toiminnan aloitus
Perhekoti Veerala Tuusulassa on Temakodit Oy:n ensimmäinen lasten ja nuorten yksikkö. Perhekoti Veeralan toiminta on aloitettu 30.5.2001.

Kiintymyssuhteeseen perustuvaa perhemuotoista ammatillista toimintaa
Toiminta-ajatuksenamme on tarjota perhemuotoinen, virikkeellinen ja turvallinen koti huostaan otetuille lapsille ja nuorille. Sijaisvanhemmat asuvat kotona yhdessä lasten kanssa. Lasten turvallisuudentunteen säilyttämiseksi vanhempia lomittavat vakituiset ohjaajat myös asuvat perhekodissa lomitusten aikana.

Kodin merkitystä ja arvoja vaalitaan kokonaisvaltaiseen vanhemmuuteen kykenevien aikuisten läsnäololla, laadukkaasti ja viihtyisästi sisustetussa perhekodissa. Korvaavien ja korjaavien kokemusten kautta lapsia ohjataan kasvamaan vastuuntuntoisiksi, itsenäiseen elämään kykeneviksi aikuisiksi.

Kodissamme kannustetaan ja tuetaan opiskelua ja terveitä elämäntapoja. Lapsia ohjataan löytämään omien mieltymysten mukaisia, kasvua ja kehitystä tukevia harrastuksia. Perheessä tapahtuvien turvallisten vuorovaikutussuhteiden avulla autetaan lapsia arvostamaan itseään ja löytämään omia vahvuuksiaan. Opettelemme myös asioiden rakentavaa ja maltillista käsittelyä pettymyksistä, vastoinkäymisistä ja epäonnistumisista huolimatta.

Perhekodin tukena on säännöllinen ryhmätyönohjaus sekä henkilökohtainen työnohjaus.

Pyrimme säilyttämään lasten ja nuorten hyvät suhteet biologisiin vanhempiin ja sukulaisiin. Kasvatustyötä tehdään yhteistyössä biologisten vanhempien, sosiaaliviranomaisten, perheneuvoloiden, koulujen ja muiden tahojen kanssa.

Perhekodin yhteisten ulkomaan – ja kotimaanmatkojen muodossa opettelemme erilaisten kulttuurien ja erilaisten kasvu- ja elinolosuhteiden ymmärtämistä.

Asiakkaat
Perhekoti Veeralassa on 7 paikkaa. Sijoituksen kesto voi olla 18 ikävuoteen asti ja sen jälkeen on mahdollisuus jälkihuoltoon.

Tilat
Perhekoti Veeralan toimitilat sijaitsevat viihtyisässä, noin 370 neliön omakotitalossa. Perhekodin erinomainen sijainti Tuusulan Hyrylässä mahdollistaa myös tarvittavien tukipalvelujen ja harrastusten hyvän järjestämisen. Lisäksi peruskoulut, lukiot ja useimmat ammatilliset oppilaitokset ovat lähietäisyydellä perhekodista.


Perhekoti Veerala
Björkbackankuja 5
04300 TUUSULA
Puh. 050-544 8481, fax. (09) 294 2006
Sähköposti: pk.veerala@temakodit.fi