temakodit

Turvallinen, kodinomainen kasvuympäristö

Laadukasta sijaishuoltoa kodinomaisessa ympäristössä

Temakodit Oy on yksityinen, itsenäinen lastensuojelun ja sosiaalihuollon palveluja tarjoava yritys. Tarjoamme pitkäaikaista erityishoitoa Lastenkoti Veerassa ja Perhekoti Veeralassa. Kummassakin yksikössä hoidon ja kasvatuksen perustana on kiintymyssuhde ja Lastenkoti Veerassa vahva omahoitajuus.  Kaikessa toiminnassamme huomioimme lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet. Pidämme tärkeänä, että lasten ja nuorten hyvät suhteet biologisiin vanhempiin ja muihin tärkeisiin ihmisiin säilyvät. Kasvatustyötä teemme yhteistyössä vanhempien lisäksi myös muiden tahojen kuten sosiaaliviranomaisten ja koulun kanssa

Toiminta ja arvot

Temakodit Oy:n toiminnan keskeisenä ajatuksena ovat lasten hyvinvointi ja yksilöllisyyden huomioiminen. Vaativan hoito- ja kasvatustyön tueksi Temakodit Oy panostaa henkilökunnan työhyvinvointiin.

  • Osallisuus

  • Vastuullisuus

  • Läsnäolo

  • avoimuus

Paikkatiedustelut:


Lotta Virrankoski

Kasvatusjohtaja

Puh. 050 511 5421

Lasten erityisyksikkö
Vastaava ohjaaja Annika Riipi
Puh. 050 472 7088

Nuorten erityisyksikkö
Vastaava ohjaaja Hanna Kukkonen
Puh. 050 342 1223

Perhekoti Veerala
Perhekotivanhempi Ritva Rahko
Puh. 050 544 8481