temakodit

 

Laadukasta sijaishuoltoa kodinomaisessa ympäristössä

Temakodit Oy on yksityinen lastensuojelun palveluja tarjoava yritys. Lastenkoti Veerassa ja Lastenkoti Veeralassa hoidon ja kasvatuksen perustana on lasta osallistava ja vuorovaikutuksellinen suhdetyö. Kaikessa toiminnassamme huomioimme lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet. Pidämme tärkeänä, että lasten ja nuorten hyvät suhteet biologisiin vanhempiin ja muihin tärkeisiin ihmisiin säilyvät. Kasvatustyötä teemme yhteistyössä vanhempien lisäksi myös muiden tahojen kuten sosiaaliviranomaisten ja koulun kanssa.

Toiminta ja arvot

Temakodit Oy:n toiminnan keskiössä ovat lasten hyvinvointi ja yksilöllisyyden huomioiminen.

  • Lapsi ensin

  • Läsnäolo

  • Osallisuus

  • Turvallisuus

Yhteystiedot:

Temakodit Oy:n johtaja

Lotta Virrankoski

Puh. 050 511 5421

 

Lastenkoti Veerala

Yksikön johtaja

Katarina Sipiläinen-Heikura

Puh. 050 366 7346                                                 

Lastenkoti Veera

Yksikön johtaja
Hanna-Leena Kukkonen
Puh. 050 342 1223

 

 

Lasten kotiryhmä
Vastaava ohjaaja Teemu Lackschéwitz
Puh. 050 472 7088


Nuorten kotiryhmä

Vastaava ohjaaja Sari Räbinä
Puh. 050 345 9607