LASTENKOTI VEERA

 

Erityistason sijaishuoltoa lapsille ja nuorille

Lastenkoti Veera on koti sijaishuoltoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Lastenkoti Veera on aloittanut toimintansa vuonna 2007 Järvenpäässä. Lastenkoti Veerassa toimivat lasten ja nuorten kotiryhmät. Molemmissa on paikka seitsemälle lapselle.

 

Lastenkoti Veera sijaitsee rauhallisella omakotitaloalueella lähellä Järvenpään keskustaa ja sen monipuolisia palveluja. Ympäristöstä löytyy hyviä ulkoilumaastoja ja harrastusmahdollisuuksia. Omassa pihassa on koripallokenttä ja trampoliini. 

 

Ammattitaitoinen ja pätevä henkilökunta

Lastenkoti Veera toimii lasten ja nuorten erityisyksikkönä, joten henkilökunnan määrään ja osaamiseen kiinnitetään erityishuomiota. Lastenkodin moniammatillisella työryhmällä on kokemusta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta ja pidämme ammattitaitoa yllä erilaisilla lisäkoulutuksilla. Näin mahdollistetaan laadukas sijaishuolto ja omahoitajuus. Henkilökunnan tukena on säännöllinen ryhmätyönohjaus. Tarvittaessa lastenpsykiatrin konsultaatio.

Toiminta-ajatus

 

Uskomme, että jokaisella lastenkoti Veeran lapsella ja heidän perheillään on voimavaroja ja vahvuuksia. Näiden tukeminen ja vahvistaminen on meidän ydintehtävämme. Hoidon ja kasvatuksen perustana on turvallisen suhteen luominen ja vahvistaminen. Tätä tukee tiivis omaohjaajatyöskentely. Toimintaperiaatteina ovat avoimuus, lasten ja perheiden osallistaminen ja lähiverkostosuhteiden huomioiminen.

 

Jokaiselle lapselle on nimetty kaksi omaohjaajaa. Omaohjaajuus perustuu luottamukselliseen ja dialogiseen vuorovaikutussuhteeseen. Omaohjaaja vastaa lapsen arjen asioista ja työskentelee lapsen kanssa kohti hänen tavoitteitaan. Tärkeä osa omaohjaajuutta on yhteistyö lapsen läheisten kanssa ja yhteydenpito yhteistyötahoihin.

 

Tarjoamme lastenkodin lapsille ja nuorille mahdollisuuden osallistua oman kiinnostuksen mukaan harrastuksiin ja järjestämme muuta monipuolista toimintaa. Teemme yhdessä erilaisia retkiä ja matkoja. Autamme lapsia löytämään omia vahvuuksiaan ja arvostamaan itseään sekä tuemme lapsia koulunkäynnissä ja opiskelussa. Opettelemme käsittelemään asioita rakentavasti vastoinkäymisistä huolimatta. Tavoitteenamme on kasvattaa lapsista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti elämässä pärjääviä aikuisia.

Yhteystiedot Lastenkoti Veera

Lasten kotiryhmä

Puh. 050 381 3100

lastenkotiveera.lapset@temakodit.fi

 

Vastaava ohjaaja Teemu Lackschéwitz

Puh. 050 4727088

teemu.lackschewitz@temakodit.fi

Nuorten kotiryhmä

Puh. 050 323 6011

lastenkotiveera.nuoret@temakodit.fi

 

Vastaava ohjaaja Sari Räbinä

Puh. 050 3459607

sari.rabina@temakodit.fi

 

Lastenkoti Veera

Röynänkatu 3

04400 Järvenpää

 

Yksikön johtaja Hanna-Leena Kukkonen

Puh. 050 342 1223

hanna.kukkonen@temakodit.fi