LASTENKOTI VEERA

Huolenpitoa, turvallisuutta, luotettavuutta ja jatkuvuutta

Ammatillista sijaishoitoa ja erityishoitoa lapsille

Lastenkoti Veera on koti huostaanotetuille, pitkäaikaista sijaishoitoa ja erityishoitoa tarvitseville lapsille ja nuorille. Lastenkoti Veera on aloittanut toimintansa vuonna 2007 Järvenpäässä. Lastenkoti Veerassa toimivat lasten ja nuorten erityisyksiköt. Lastenkoti Veeran hoitavana ajatuksena on korjaava ja eheyttävä hoito arjen sääntöjen ja rakenteiden tukemana.

Lastenkoti Veerassa on lasten erityisyksikössä 7 paikkaa ja nuorten erityisyksikössä 7 paikkaa. Nuorten yksikköön asiakkaat tulevat pääsääntöisesti lasten yksiköstä yläkouluikäisinä. Nuorten yksikön tarkoituksena on tukea nuoren itsenäistymistä harjoittelemalla asumistaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja elämän hallintaa aikuisen tukemana. 

Ammattitaitoinen ja pätevä henkilökunta

Lastenkoti Veera toimii lasten ja nuorten erityisyksikkönä, joten henkilökunnan määrään ja osaamiseen kiinnitetään erityishuomiota. Lastenkodin henkilökunnalla on psykiatrista osaamista ja kokemusta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Näin mahdollistetaan laadukas sijaishuolto ja omahoitajuus. Hoitajilla on riittävän koulutuksen lisäksi kokemusta lastensuojelusta tai lasten- ja nuorten psykiatrisesta hoidosta. Henkilökunnan tukena on säännöllinen ryhmätyönohjaus. Tarvittaessa lastenpsykiatrin konsultaatio.

Toiminta-ajatus

Lastenkoti Veeran toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten hoito arjen sääntöjen ja rakenteiden tukemana. Kaikessa toiminnassa noudatamme Temakotien yhteisiä arvoja sekä kiintymyssuhteeseen perustuvaa hoitomallia ja vahvaa omahoitajuutta.


Omahoitajasuhde on ammatillinen kiintymyssuhde, jossa aikuisen tehtävä on tarjota nuorelle hoidettavalleen huolenpitoa, turvallisuutta, luotettavuutta ja jatkuvuutta. Positiivisten kokemusten kautta nuoresta kasvaa itsenäiseen elämään kykenevä vastuullinen aikuinen. Temakodeissa omahoitajat toimivat työpareina ammatillisen kehittymisen takaamiseksi. Teemme tiivistä yhteistyötä lapsen vanhempien, hoitotahojen ja sosiaalitoimen kanssa.


Tarjoamme lastenkodin lapsille ja nuorille mahdollisuuden osallistua oman kiinnostuksen mukaan harrastuksiin ja järjestämme muuta monipuolista toimintaa. Teemme yhdessä erilaisia retkiä ja matkoja. Autamme lapsia löytämään omia vahvuuksiaan ja arvostamaan itseään sekä tuemme lapsia koulun
käynnissä ja opiskelussa. Opettelemme käsittelemään asioita rakentavasti vastoinkäymisistä huolimatta. Tavoitteenamme on kasvattaa lapsista vastuuntuntoisia ja itsenäisesti elämässä pärjääviä aikuisia.

Yhteystiedot Lastenkoti Veera

Lasten erityisyksikkö

Puh. 050 381 3100

lastenkotiveera.lapset@temakodit.fi

 

Vastaava ohjaaja Annika Riipi

Puh. 050 4727088

annika.riipi@temakodit.fi

Nuorten erityisyksikkö

Puh. 050 323 6011

lastenkotiveera.nuoret@temakodit.fi

 

Vastaava ohjaaja Hanna Kukkonen

Puh. 050 3421223

hanna.kukkonen@temakodit.fi

 

Lastenkoti Veera

Röynänkatu 3

04400 Järvenpää

 

Kasvatusjohtaja

Lotta Virrankoski

Puh. 050 511 5421

lotta.virrankoski@temakodit.fi