temakodit

Turvallinen, kodinomainen kasvuympäristö

Laadukasta sijaishuoltoa kodinomaisessa ympäristössä

Temakodit Oy on yksityinen, itsenäinen lastensuojelun ja sosiaalihuollon palveluja tarjoava yritys. Tarjoamme pitkäaikaista erityishoitoa Lastenkoti Veerassa ja Perhekoti Veeralassa. Kummassakin yksikössä hoidon ja kasvatuksen perustana on kiintymyssuhde ja vahva omahoitajuus. Henkilökuntaamme on koulutettu vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (DDP) työmenetelmän käyttöön. Kaikessa toiminnassamme huomioimme lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet. Pidämme tärkeänä, että lasten ja nuorten hyvät suhteet biologisiin vanhempiin ja muihin tärkeisiin ihmisiin säilyvät. Kasvatustyötä teemme yhteistyössä vanhempien lisäksi myös muiden tahojen kuten sosiaaliviranomaisten ja koulun kanssa

Toiminta ja arvot

Temakodit Oy:n toiminnan keskeisenä ajatuksena ovat lasten hyvinvointi ja yksilöllisyyden huomioiminen. Vaativan hoito- ja kasvatustyön tueksi Temakodit Oy panostaa henkilökunnan työhyvinvointiin.

  • Osallisuus

  • Avoimuus

  • Rehellisyys

  • Tasavertaisuus

  • Vastuullisuus

Paikkatiedustelut:


Marja Keisanen

Kasvatusjohtaja

Puh. 050 511 5421

Nuorten erityisyksikkö
Vastaava ohjaaja Sari Räbinä
Puh. 050 472 7088

Lasten erityisyksikkö
Vastaava ohjaaja Tarita Huusko
Puh. 050 342 1223

Perhekoti Veerala
Perhekotivanhempi Ritva Rahko
Puh. 050 544 8481

Temakodit Oy

Y-tunnus 2261057-1

Lastenkoti Veera

Röynänkatu 3

04400 JÄRVENPÄÄ

Perhekoti Veerala
Björckbackankuja 5

04300 TUUSULA

Created by