Lastenkoti Veera

Lastenkoti Veeran nuorten yksikkö Järvenpäässä tarjoaa rauhallisen ympäristön lähellä palveluita.

Tukemisen tärkeys

Uskomme, että jokaisella Lastenkoti Veeran lapsella ja nuorella, sekä heidän perheillään on voimavaroja ja vahvuuksia. Näiden tukeminen ja vahvistaminen on meidän ydintehtävämme.

Kasvu ja kehitys

TYÖKALUJA ELÄMÄÄ VARTEN

Tavoitteena nuorten sijaishuollossa on tarjota nuorelle turvallinen ympäristö tukitoimineen, jossa hän voi kasvaa ja kehittyä. Sijaishuollossa pyritään myös tukemaan nuoren itsetuntemusta, koulunkäyntiä, sosiaalisia taitoja ja muita tulevaisuudessa tarvittavia elämäntaitoja.

Luotettava aikuinen 

YHDESSÄ KOHTI TAVOITTEITA

Jokaiselle nuorelle on nimetty kaksi omaohjaajaa. Omaohjaajuus perustuu luottamukselliseen ja dialogiseen vuorovaikutussuhteeseen. Omaohjaaja vastaa nuoren arjen asioista ja työskentelee nuoren kanssa kohti hänen tavoitteitaan. Tärkeä osa omaohjaajuutta on yhteistyö eri tahojen kanssa.

Itsensä arvostaminen

OMAT VAHVUUDET

Tarjoamme lastenkodin nuorille mahdollisuuden osallistua oman kiinnostuksen mukaan harrastuksiin ja järjestämme muuta monipuolista toimintaa. Teemme yhdessä myös erilaisia retkiä ja matkoja. Autamme nuoria löytämään omia vahvuuksiaan ja arvostamaan itseään.